Władze miasta sfinansowały to premierowe przedstawienie w dniu 16 kwietnia 2016 roku, w którym wzięli udział:

Barbara Dobrzyńska, Magda Michalik, Stanisław Sparażyński, Witold Bieliński, Piotr Zajączkowski i akompaniujący na bandurze Iwan Szmiło oraz dwóch chórzystów.

Spektakl odbył się w sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, którego nowy dyrektor, Zbigniew Reluga z dużym zaangażowaniem podjął się roli gospodarza.

Scenariusz i reżyseria - Barbara Dobrzyńska.

 

Spektakl miał formę teatru rapsodycznego. Narrator (Barbara Dobrzyńska) zapowiadał poszczególne wydarzenia z dziejów Polski, począwszy od Chrztu Polski, przyjętego przez księcia piastowskiego Mieszka I i jego żony Dobrawy, a aktorzy pojawiali się  w pół-pantomimicznej scenie i odpowiednio dobranych strojach; w tej scenie wystąpili: Magda Michalik, Stanisław Sparażyński i młody student z Torunia Piotr Zajączkowski. W spektaklu dowiadujemy się także o losach św. Wojciecha, głównego patrona Polski, zamordowanego przez pogańskich Prusów.

W kolejnym wydarzeniu, ślubu króla Władysława Jagiełły z Jadwigą mogliśmy zobaczyć ponownie Magdę Michalik oraz Stanisława Sparażyńskiego, a także - w roli Jagełły - Witolda Bielińskiego. Przypominając bitwę pod Grunwaldem, która rozegrała się 15 lipca 1410 roku, aktorzy ukazali scenę przybycia posła krzyżackiego do króla Władysława Jagiełły i wręczenia mu 2 mieczy, a także odpowiedź, jakiej udzielił król posłowi.

W kolejnej scenie poznajemy kulisy Unii w Horodle z 1413 roku w interpretacji Witolda Bielińskiego. Wiek XV i XVI to okres renesansu (odroczenia), zatem mogliśmy wysłuchać poezji Jana Kochanowskiego oraz Piotra Skargi w wykonaniu Stanisława Sparażyńskiego.

XVII wiek to dwa wielkie wydarzenia w historii Polski i Kościoła katolickiego: Potop Szwedzki i bohaterska obrona Jasnej Góry, a następnie złożenie w katedrze lwowskiej przez króla Jana Kazimierza w roku 1656 Ślubów i obranie Matki Bożej za królową Polski; w roli Jana Kazimierza zobaczyliśmy Piotra Zajączkowskiego. 12 września 1683 roku - to pamiętna data Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięskiej bitwy z muzułmanami tureckimi, po której król Jan III Sobieski napisał do papieża Innocentego IV: Venimus, vidimus, Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył).

W roli Marysieńki wystąpiła urocza Magda Michalik, a króla Sobieskiego zagrał Witold Bieliński.

Wiek XVIII to rozbiory Polski, a po nich Wielka Emigracja. Nasi najwięksi poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Cyprian Kamil Norwid znajdują się we Francji, gdzie spotykają się z wielkim naszym kompozytorem, Fryderykiem Chopinem.

Po odzyskaniu niepodległości, w okresie międzywojennym pojawia się postać s. Faustyny, której Pan Jezus objawił tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Obecną świętą Faustynę zagrała z wdziękiem Magda Michalik, pięknie śpiewając "Jezu, ufam Tobie", "O krwi i wodo" i inne pieśni.  Magda Michalik jest absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Na bandurze akompaniował i pięknie zaśpiewał Ave Maria młody ukraiński artysta ze Lwowa, Iwan Szmiło.

W czasie spektaklu wykonane były przez zespół (i publiczność) pieśni: Bogurodzica, Te Deum, Zdrowaś Maryjo, Boże coś Polskę i My chcemy Boga.