Teatr Fijewskich wykonał 21 stycznia 2017 roku koncerty wyjazdowe w Miejskim Centrum Kultury w Świdniku oraz

w Amfiteatrze Ojców Kapucynów na Poczekajce w Lublinie. Można obejrzeć te występy klikając na poniżej podane

linki:

https://youtu.be/QlXdhKxNRWM   -  MCK Świdnik

https://youtu.be/1pMje2bpHYQ      -  Amfiteatr Ojców Kapucynów na Poczekajce w Lublinie 

 

Koncert w Lublinie był sponsorowany przez panią poseł Gabrielę Masłowską, której serdecznie dziękujemy za

okazane zrozumienie i wsparcie finansowe.

(Zdjęcia wykonano w MCK Świdnik).

Krótki wideoklip i wywiad z Barbarą Dobrzyńską po występie w MCK Świdnik jest dostępny pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=F2rrq7LP7GQ